• Đăng ký
 • Đăng nhập

Cách vô hiệu hóa và hạn chế sửa đổi bài đăng WordPress không dùng plugin (WordPress Post Revisions)

📅 — 👀 994 — 👦

Trang này có hữu ích không?

👍 Có (11)        👎 Không (13)


Đây là chức năng lưu lại bản thảo của wordpress khi ta cần sửa đổi. Thường thì mình sẽ tắt nó luôn để cho không phát sinh dữ liệu trong database. Cách làm rất đơn giản:

 1. Mở file wp-config.php trong thư mục root của website.
 2. Thêm đoạn code sau trước dòng if ( !defined('ABSPATH') ) thì mới hoạt động nhé.
  //disable WP Post Revisions
  define('AUTOSAVE_INTERVAL', 300); // seconds
  define('WP_POST_REVISIONS', false);
  Cách vô hiệu hóa và hạn chế sửa đổi bài đăng WordPress không dùng plugin (WordPress Post Revisions)
 3. Còn nếu bạn muốn giới hạn số lần sửa đổi bản thảo thì chen code sau :
  define('AUTOSAVE_INTERVAL', 300); // seconds
  define('WP_POST_REVISIONS', 3); //giới hạn số bản thảo là 3

Ghi chú: Giới hạn lưu lại bản thảo này chỉ dùng cho các bài viết hoặc trang mặc định của WordPress, không áp dụng cho các bài viết đã custom (custom post types) hay sản phẩm (WooCommerce products)

P/S: Nếu trong database của bạn đã tạo quá nhiều bản thảo (Post Revisions) thì bạn login vào database bằng mysql mà website của bạn đang kết nối, sau đó chạy lệnh bên dưới là sẽ xóa các bài viết có phát sinh bản thảo:

DELETE FROM wp_posts WHERE post_type = "revision";

Trả lời


📁 Wordpress
🔖