Chuyện mục : Giao diện Web

Mẫu Template Blogspot rút gọn để phát triển landing page hoặc template mobile

Đây là mẫu template rút gọn dạng đơn giản nhất nhằm phát triển website cho mobile hoặc landing page. Sau đây là code template, bạn chỉ cần copy/paste là được. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"><html expr:dir='data:blog.languageDirection' xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'> &lt;head&gt; <title> <data:blog.pageTitle/> </title> &lt;style&gt;&lt;!--/*<b:skin><![CDATA[*/]]></b:skin> &lt;/head&gt;&lt;!--<head/>--&gt; <body> <div id='outer-wrapper'> […]

Liên Hệ

Tp Mỹ Tho, Tiền Giang

0919 344 644