• Đăng ký
  • Đăng nhập

Nhúng JWPlayer để chạy video vào website (Blog)

📅 — 👀 1278 — 👦

Trang này có hữu ích không?

👍 Có (15)        👎 Không (15)


Thấy có nhiều bạn muốn làm website chạy Video,nhưng vì lý do nào đó mà nhúng không được. Hôm nay mình viết bài viết này để hướng dẫn các bạn cách nhúng JWPlayer vào Website (Blog).

Chú ý: Nếu bạn muốn thay đổi skin cho Player thì bạn phải up file [skin].xml lên cùng host thì Player mới chạy được. Trong bài viết, do mình dùng blogspot nên dùng skin mặc định của JWPlayer.

Mẹo: Copy tất cả code trong ví dụ và dán vào  Test Javascript Online để demo nhanh.

Cách tìm file [skin].xml :
- Bạn vào http://jwplayerskins.com/ (Chọn skin mình thích) --> View Source. Sau đó, bạn tìm *.xml thì file này chính là skin bạn đang xem, bạn chỉ cần download file này về và up lên host. Sau đó thay đổi đường dẫn file [skin].xml trong đoạn code Javascript thì Player sẽ thay đổi skin. (xem hình bên dưới để biết cách làm)

 

Result

Trả lời


📁 Code Demo