Thẻ : tối ưu

Cách vô hiệu hóa và hạn chế sửa đổi bài đăng WordPress không dùng plugin (WordPress Post Revisions)

Cách vô hiệu hóa và hạn chế sửa đổi bài đăng WordPress không dùng plugin (WordPress Post Revisions)

Đây là chức năng lưu lại bản thảo của wordpress khi ta cần sửa đổi. Thường thì mình sẽ tắt nó luôn để cho không phát sinh dữ liệu trong database. Cách làm rất đơn giản: Mở file wp-config.php trong thư mục root của website. Thêm đoạn code sau trước dòng if ( !defined('ABSPATH') ) […]

Liên Hệ

Tp Mỹ Tho, Tiền Giang

0919 344 644