Tạo High Light code miêu tả đoạn code

Có thể bạn thích ?

Nếu bạn viết website chuyên về code thì nên nhúng plugin này vào website, đây là plugin nhằm làm rõ code (có màu). Plugin này dùng rất đơn giản và có thể nhận biết được nhiều đoạn code.

Tạo High Light code miêu tả đoạn code


Các ngôn ngữ mà plugin hỗ trợ:

Ngôn ngữ chính:


Ngôn ngữ khác:

Cách sử dụng:

//CSS CODE
<style>
pre {
margin: 2em 0;
}

.hljs {
display: block; padding: 1em;
background: #500; color: #B99;
border-width: 1px;
border-style: solid;
border-color: #400 #700 #700 #400;
}

.hljs-keyword,
.hljs-title,
.hljs-name {
color: #F0F0F0;
}

.hljs-string,
.hljs-literal {
color: #F77;
}

.hljs-comment {
color: #766;
}
</style>


//JAVSCRIPT CODE
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/highlight.js/9.4.0/highlight.min.js"></script>
<script>hljs.initHighlightingOnLoad();</script>
$(document).ready(function() {
$('pre,blockquote').each(function(i, block) {
hljs.highlightBlock(block);
});
});
THAM KHẢO THÊM TẠI : highlightjs.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Liên Hệ

Tp Mỹ Tho, Tiền Giang

0919 344 644