Thẻ :

Cache-Control cho WordPress trên IIS

Cache-Control cho WordPress trên IIS

Sau đây là code để thêm Cache-Control cho website, đoạn code này được lưu trong file web.config (cùng thư mục root của website) Cache-Control cho phép một Client hoặc Server để truyền các chỉ thị đa dạng trong hoặc các yêu cầu hoặc các sự phản hồi. Những chỉ thị này có đặc trưng là […]

Liên Hệ

Tp Mỹ Tho, Tiền Giang

0919 344 644