• Đăng ký
  • Đăng nhập

Kiến thức là sự hiểu biết và thông tin mà một người có được qua quá trình học tập, trải nghiệm và nghiên cứu. Nó không chỉ giới hạn trong việc ghi nhớ dữ liệu mà còn bao gồm khả năng áp dụng, phân tích và tổng hợp thông tin để đưa ra giải pháp cho các vấn đề cụ thể.

Kiến thức là một nguồn lực mạnh mẽ, làm nền tảng cho sự sáng tạo, hiểu biết và tiến bộ xã hội. Việc chú trọng vào việc xây dựng và chia sẻ kiến thức là quan trọng để xây dựng một xã hội thông thái và phát triển.

Thuật toán tính âm lịch

Thuật toán tính âm lịch

Bài viết sau giới thiệu cách tính âm lịch Việt Nam và mô tả một số thuật toán dùng để chuyển đổ...