• Đăng ký
  • Đăng nhập

Tài liệu đề cập đến một tập hợp các thông tin được biểu diễn bằng nhiều hình thức, như văn bản, hình ảnh, biểu đồ, video, và âm thanh. Các tài liệu thường được tạo ra với mục đích chia sẻ, lưu trữ, hoặc giải thích một chủ đề cụ thể.

Tài liệu là một phương tiện quan trọng trong việc chia sẻ thông tin, giáo dục, và duy trì kiến thức trong xã hội và trong nhiều lĩnh vực công việc khác nhau.

Sitemap trong WordPress

Sitemap trong WordPress

Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cấu trúc và tạo sitemap trong WordPress. Với bài viết này bạn...
Cài đặt MySQL trên Windows

Cài đặt MySQL trên Windows

Thường thì các website phát triển được viết bằng ngôn ngữ PHP thì chúng ta bắt buộc phải cài đặt My...
Meta for blogspot

Meta for blogspot

Thẻ meta là các đoạn văn bản mô tả nội dung của một trang; các thẻ meta don lồng xuất hiện trên chín...
Blogger Script

Blogger Script

The following article will detail the blogger's variables, functions, and language.