• Đăng ký
 • Đăng nhập

Cài đặt MySQL trên Windows

📅 — 👀 1088 — 👦

Thường thì các website phát triển được viết bằng ngôn ngữ PHP thì chúng ta bắt buộc phải cài đặt MySQL để phát triển website. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt MySQL để dùng cho website trên nền tảng WordPress.

MySQL là gì?

MySQL là một hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở (gọi tắt là RDBMS) hoạt động theo mô hình client-server. Với RDBMS là viết tắt của Relational Database Management System. MySQL được tích hợp apache, PHP. MySQL quản lý dữ liệu thông qua các cơ sở dữ liệu. Mỗi cơ sở dữ liệu có thể có nhiều bảng quan hệ chứa dữ liệu. MySQL cũng có cùng một cách truy xuất và mã lệnh tương tự với ngôn ngữ SQL. MySQL được phát hành từ thập niên 90s. (giống SQL Server của Microsoft, nhưng SQL Server là chạy trên Windows)

Bước 1 : Download và cài đặt MySQL

Cài đặt MySQL trên Windows - Hình 1
 1. Chọn Server only.
 2. Nhấn next cho tới khi gặp form nhập password, ta nhập pass.
  Cài đặt MySQL trên Windows - Hình 2
 3. Sau đó tiếp tục nhấn next tiếp tục cho tới khi finish là ta đã cài xong mysql.

Bước 2 : Cài đặt phpMyAdmin :

Để quản lý database trong MySQL, chúng ta có thể cài đặt soft MySQL Workbench (giống SQL Management của Microsoft). Nhưng tôi khuyến khích không nên dùng. Vì khi ta phát triển website trên hosting, các nhà cung cấp dịch vụ thường dùng phpMyAdmin để quản lý database nên mình khuyến khích dùng phpMyAdmin cho quen.

Để không gặp lỗi Composer detected issues in your platform: Your Composer dependencies require the following PHP extensions to be installed: mysqli, openssl trong quá trình cài đặt thì bạn vào C:\PHP\php.ini, bỏ đi dấu ; trước extension=mysqliextension=openssl. Sau đó, restart lại IIS (dùng lệnh IISRESET trong cmd với quyền Administrator)

Cài đặt MySQL trên Windows - Hình 3
 • phpMyAdmin là 01 source web PHP nên chỉ cần download và giải nén vào thư mục C:\inetpub\wwwroot là ta dùng được. Download phpMyAdmin tại https://www.phpmyadmin.net/

Ngoài ra, nếu bạn dùng PHP để code thì mình khuyến khích các bạn dùng Composer để cài đặt, đây là một công cụ dùng để cài đặt nhanh các thư viện có sẵn của php trong cộng đồng (cái này giống nuget của C#).

Mở rộng : Cài đặt phpMyAdmin bằng Composer

 1. Download Composer tại Composer (getcomposer.org), double click vào file vừa download để cài đặt.
 2. Sau khi cài đặt xong, ta vào cmd (Win + R -> gõ cmd) gõ lênh composer -v để kiểm tra version của Composer
  Cài đặt MySQL trên Windows - Hình 4
 3. Trong cmd, dùng lênh cd C:\inetpub\wwwroot để cài phpMyAdmin vào thư mục wwwroot. Tiếp tục dùng lênh composer create-project phpmyadmin/phpmyadmin để cài đặt soruce code vào thu mục wwwroot. Vậy là chúng ta đã cài đặt xong phpMyAdmin.

Chúc bạn thành công !

Trả lời


📁 Document
🔖