• Đăng ký
  • Đăng nhập

Sửa lỗi “cURL error 28: Connection timed out” trong WordPress

📅 — 👀 1116 — 👦

Khi bạn cập nhật WordPress trên máy local thì cụ thể lỗi sẽ hiển thị Cập nhật bị lỗi: Tập tin không tải về được. cURL error 28: Operation timed out after 10000 milliseconds with 0 out of 0 bytes received. Nguyên nhân lỗi này là do trên local, bạn không có https nên bạn chỉ cần mở https lên là sẽ không còn lỗi trên nữa.

Sửa lỗi “cURL error 28: Connection timed out” trong WordPress - Hình 1

Các bước sữa lỗi như sau :

Bước 1 : Download và cài đặt IIS Express.

  • Để bật https cho local, bạn cần download và cài đặt IIS Express trên máy của bạn.

Bước 2 : Cấu hình Website của bạn mở https

  • Các bạn bật https cho website của bạn như hình bên dưới :
Sửa lỗi “cURL error 28: Connection timed out” trong WordPress - Hình 2

 

Kết quả sau khi bật thành công https :

Sửa lỗi “cURL error 28: Connection timed out” trong WordPress - Hình 3

Trả lời


📁 Document
🔖