Hàm tạo button Like and Dislike cho WordPress

nếu website của các bạn thường là tut hoặc document thì nên có chức năng button like and dislike để cho…

Sitemap trong WordPress

bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cấu trúc và tạo sitemap trong wordpress. với bài viết này…

Cài đặt MySQL trên Windows

thường thì các website phát triển được viết bằng ngôn ngữ php thì chúng ta bắt buộc phải cài đặt…

Sửa lỗi “cURL error 28: Connection timed out” trong WordPress

khi bạn cập nhật wordpress trên máy local thì cụ thể lỗi sẽ hiển thị cập nhật bị lỗi: tập tin…

Cài đặt PHP trên IIS của Windows

Để cài php trên window thì chúng ta có nhiều cách như là : cài xampp hoặc wamp, nhưng đối với tôi thì…