Lấy dữ liệu từ API và trả về Json trong Flutter

Đây là đoạn code đơn giản lấy dữ liệu từ api và trả về dạng json trong flutter. các bạn có thể…

Sử dụng shared_preferences trên Flutter Web

do máy mình code flutter có cấu hình yếu nên mình debug code trên web. nhưng khi dùng thư viện shared_preferences…

Hàm tạo button Like and Dislike cho WordPress

nếu website của các bạn thường là tut hoặc document thì nên có chức năng button like and dislike để cho…

Sitemap trong WordPress

bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cấu trúc và tạo sitemap trong wordpress. với bài viết này…

Cài đặt MySQL trên Windows

thường thì các website phát triển được viết bằng ngôn ngữ php thì chúng ta bắt buộc phải cài đặt…

Sửa lỗi “cURL error 28: Connection timed out” trong WordPress

khi bạn cập nhật wordpress trên máy local thì cụ thể lỗi sẽ hiển thị cập nhật bị lỗi: tập tin…

Cài đặt PHP trên IIS của Windows

Để cài php trên window thì chúng ta có nhiều cách như là : cài xampp hoặc wamp, nhưng đối với tôi thì…

Cách sửa lỗi Adobe Flash trên trình duyệt web 2021

như chúng ta đã biết, sau ngày 12/01/2021 thì adobe flash sẽ không còn hỗ trợ cho bất kỳ trình duyệt web…

Những giới hạn trong Blogger mà bạn cần biết

nếu bạn là một người chuyên thiết kế giao diện blog trên blogger, một số giới hạn mà bạn cần…

Một số hàm điều kiện dùng trong Blogspot

Đây là một số phiên bản mới nhất của thẻ có điều kiện cho blogger mà thichcode.net đã chia sẻ lần…

Định dạng link hình ảnh của Blogspot

trong blogspot có chức năng chuyển đổi các dạng hình ảnh khác nhau (như dạng hình ảnh jpeg, png, webp,…),…

Sửa lỗi 500 – Internal server error của PHP trên IIS

trong quá trình code web, website của chúng ta bị lỗi 500 – internal server error nhưng không hiển thị chi tiết…