Thẻ :

Tạo file sitemap.xml để nhúng vào Google Search Console

Tạo file sitemap.xml để nhúng vào Google Search Console

Sau đây là 01 đoạn code cơ bản để tạo file sitemap.xml trong WordPress, nhằm giúp cho google index các bài viết mới của ta một cách tự động. Bạn chỉ cần copy đoạn code này vào file function.php là được. /**************************************************** * Tạo file sitemap.xml để nhúng vào Google Search Console - Code by […]
Meta for blogspot

Meta for blogspot

Thẻ meta là các đoạn văn bản mô tả nội dung của một trang; các thẻ meta don lồng xuất hiện trên chính trang đó, nhưng chỉ trong mã Mã trang. Chúng ta đều biết các thẻ từ văn hóa blog và các thẻ meta ít nhiều giống nhau, các mô tả nội dung nhỏ […]
Blogger Script

Blogger Script

The following article will detail the blogger’s variables, functions, and language. Blogger Lambda Operators <b:loop values='data:posts filter (p => p.id != 0)' var='post'> <h1>Post found: <data:post.title/></h1> </b:loop> Javascript was never meant to be the first choice to change DOM on load, instead Blogger layout data tags helps us to make the template with native codes, […]
Download Spy++ [Version:14.00.25420]

Download Spy++ [Version:14.00.25420]

Spy++ lets you perform the following tasks: Display a graphical tree of relationships among system objects. These include processes, threads, and windows. Search for specified windows, threads, processes, or messages. View the properties of selected windows, threads, processes, or messages. Select a window, thread, process, or message directly in the view. Use the Finder Tool to select a window by mouse pointer positioning. Set message options by using complex message […]
Chia sẻ Tool Decrypt Javascript dạng Hex (Dạng mã hóa phổ biến được dùng trong Template Blogspot)

Chia sẻ Tool Decrypt Javascript dạng Hex (Dạng mã hóa phổ biến được dùng trong Template Blogspot)

Sau nhiều lần mò mẫm giải mã Javascript, hôm nay mình viết tool này nhằm phục vụ trong công việc rip Blogspot hay website. Do mình xây dựng tool trong 2 ngày nên khó có thể hoàn chỉnh. Các bạn cứ sử dụng, cần cập nhật gì thêm thì để lại bình luận bên dưới […]

THUẬT TOÁN KIỂM TRA ÂM TIẾT TIẾNG VIỆT DỰA TRÊN LUẬT CẤU TẠO ÂM TIẾT

THUẬT TOÁN KIỂM TRA ÂM TIẾT TIẾNG VIỆT DỰA TRÊN LUẬT CẤU TẠO ÂM TIẾT Nguyễn Gia Định, Trần Thanh Lương Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 1. GIỚI THIỆU Trong thời đại ngày nay nhu cầu giao tiếp bằng văn bản ngày càng nhiều. Các văn bản này thường được in ra […]

Liên Hệ

Tp Mỹ Tho, Tiền Giang

0919 344 644