Thay đổi đường dẫn đăng nhập mặc định của WordPress

📅 — 👀 1889 — 👦

Trang này có hữu ích không?

👍 Có (172)        👎 Không (162)


Thông thường chúng ta chúng ta thấy đường dẫn mặc định của WordPress có dạng https://thichcode.net/wp-admin/. Bài viết sau đây sẽ giúp bạn thay đổi đường dẫn mặc định này mà không dùng plugin.

Ở đây, code của mình sẽ thay đổi wp-admin thành thichcode-net nhé.

Bước 1 : Đổi tên file wp-login.php trong thư mục root của wordpress thành thichcode-net.php, và sau đó thay đổi wp-login.php thành thichcode-net.php trong nội dung file wp-login.php.

Bước 2 : Thêm đoạn code sau đây vào file function.php để thay đổi link lúc ta thực hiện logout.

add_filter( 'logout_url', function($url){
	return str_replace('wp-login', 'thichcode-net', $url).'&redirect_to='.home_url();
});

 


📁 Wordpress
🔖 ,