Thẻ : tối ưu wordpress

Cache-Control cho WordPress trên IIS

Cache-Control cho WordPress trên IIS

Sau đây là code để thêm Cache-Control cho website, đoạn code này được lưu trong file web.config (cùng thư mục root của website) Cache-Control cho phép một Client hoặc Server để truyền các chỉ thị đa dạng trong hoặc các yêu cầu hoặc các sự phản hồi. Những chỉ thị này có đặc trưng là […]
Thay đổi đường dẫn đăng nhập mặc định của WordPress

Thay đổi đường dẫn đăng nhập mặc định của WordPress

Thông thường chúng ta chúng ta thấy đường dẫn mặc định của WordPress có dạng https://thichcode.net/wp-admin/. Bài viết sau đây sẽ giúp bạn thay đổi đường dẫn mặc định này mà không dùng plugin. Ở đây, code của mình sẽ thay đổi wp-admin thành thichcode-net nhé. Bước 1 : Đổi tên file wp-login.php trong thư […]

Liên Hệ

Tp Mỹ Tho, Tiền Giang

0919 344 644