Cache-Control cho WordPress trên IIS

sau đây là code để thêm cache-control cho website, đoạn code này được lưu trong file web.config (cùng thư mục…

Tắt chức năng tự thay đổi kích thước hình ảnh trong WordPress

trong worpress có chức năng tự động thay đổi kích thước hình ảnh (large, medium, thumbnail) nhằm giúp cho…

Thay đổi đường dẫn đăng nhập mặc định của WordPress

thông thường chúng ta chúng ta thấy đường dẫn mặc định của wordpress có dạng…