• Đăng ký
  • Đăng nhập

Một số hàm điều kiện dùng trong Blogspot

📅 — 👀 2613 — 👦

Đây là một số phiên bản mới nhất của Thẻ có điều kiện cho BloggerThichCode.NET đã chia sẻ lần này. Hi vọng với bài viết ngắn gọn vừa đủ này có thể hữu ích và bổ ích cho tất cả các bạn. Cảm ơn bạn đã ghé thăm.

Đều kiện kiểm tra Mobile

Phiên bản mới <b:if cond='data:view.isMobile'> … </b:if>

Phiên bản cũ <b:if cond='data:blog.isMobileRequest'> … </b:if>

Điều kiện kiểm tra trang Home

Phiên bản mới <b:if cond='data:view.isHomepage'> … </b:if>

Phiên bản cũ <b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'> … </b:if>

Điều kiện kiểm tra trang Index

Phiên bản mới <b:if cond='data:view.isMultipleItems'> … </b:if>

Phiên bản cũ <b:if cond='data:blog.pageType == "index"'> … </b:if>

Điều kiện kiểm tra trang Item

Phiên bản mới <b:if cond='data:view.isSingleItem'> … </b:if>

Phiên bản cũ <b:if cond='data:blog.pageType in ["item", "static_page"]'> … </b:if>

Điều kiện kiểm tra trang Post

Phiên bản mới <b:if cond='data:view.isPost'> … </b:if>

Phiên bản cũ <b:if cond='data:blog.pageType == "item"'> … </b:if>

Điều kiện kiểm tra trang Static

Phiên bản mới <b:if cond='data:view.isPage'> … </b:if>

Phiên bản cũ <b:if cond='data:blog.pageType == "static_page"'> … </b:if>

Điều kiện kiểm tra trang Label

Phiên bản mới <b:if cond='data:view.isLabelSearch'> … </b:if>

Phiên bản cũ <b:if cond='data:blog.searchLabel'> … </b:if>

Điều kiện kiểm tra trang Archive

Phiên bản mới <b:if cond='data:view.isArchive'> … </b:if>

Phiên bản cũ <b:if cond='data:blog.pageType == "archive"'> … </b:if>

Phiên bản mới

<!-- Bao gồm trang tìm kiếm label -->
<b:if cond='data:view.isSearch'> … </b:if>
<!-- Chỉ là trang tìm kiếm -->
<b:if cond='data:view.isSearch and !data:view.isLabelSearch'> … </b:if>

Phiên bản cũ <b:if cond='data:blog.searchQuery'> … </b:if>

Điều kiện kiểm tra trang Error / Error 404

Phiên bản mới <b:if cond='data:view.isError'> … </b:if>

Phiên bản cũ <b:if cond='data:blog.pageType == "error_page"'> … </b:if>

Điều kiện kiểm tra trang Preview

Phiên bản mới <b:if cond='data:view.isPreview'> … </b:if>

Các bạn có thẻ áp dụng điều kiện này vào <b:section> ... <b:section>. Ví dụ:

<b:section cond='data:view.isSingleItem' class='sidebar-wrapper' id='sidebar' name='Sidebar' showaddelement='true'>
  <b:widget cond='data:view.isPost'>...</b:widget>
  <b:widget  cond='data:view.isPage'>...</b:widget>
</b:section>

Tổng kết

Gadget TypeDataGadget VersionLayouts VersionData Type
Global
data:view.isPost1 21 2 3boolean
Global
data:view.isPage1 21 2 3boolean
Global
data:view.isSearch1 21 2 3boolean
Global
data:view.isArchive1 21 2 3boolean
Global
data:view.isError1 21 2 3boolean
Global
data:view.isLabelSearch1 21 2 3boolean
Global
data:view.isSingleItem1 21 2 3boolean
Global
data:view.isMultipleItems1 21 2 3boolean
Global
data:view.isMobile11 2boolean
Global
data:view.isPreview1 21 2 3boolean
Global
data:view.isLayoutMode1 21 2 3boolean
Global
data:view.type1 21 2 3string
Global
data:blog.pageType1 21 2 3string

Trả lời


📁 Blogspot