• Đăng ký
  • Đăng nhập

Pagging trong Blogspot

📅 — 👀 744 — 👦

Trang này có hữu ích không?

👍 Có (19)        👎 Không (17)


Trong Blogger, không có thanh phân trang theo Label, chỉ có phân theo trang trước, trang sau. Vì vậy, để tiện lợi và mang tính thẩm mỹ cho website, thì sau đây là cách thêm thanh phân trang cho website.

numbered page navigation widget
numbered page navigation widget

Thêm thanh phân trang trong Blogger

Bạn có thể chèn code trực tiếp vào Template hoặc thêm vào Widget:
1. Thêm code CSS.
2. Thêm code Javascript.

Sau đây là các bước thực hiện.

1. Thêm code CSS

Bước 1. Vào Blogger Dashboard > Template > chọn nút Edit HTML:

Bước 2. Click vào khu vực code, sau đó nhấn phím CTRL + F để xuất hiện khung tìm kiếm.

... tìm kiếm với cụm từ sau:

]]></b:skin>

Bước 3. Chọn các kiểu code CSS mà ta muốn hiển thị phân trang (có 7 kiểu giao diện cho thanh phân trang ở bên dưới), sau khi chọn kiểu giao diện xong, copy đoạn code đó dán vào trước ]]></b:skin> :

Kiểu 1

 #blog-pager{clear:both;margin:30px auto;text-align:center; padding: 7px;}
.blog-pager {background: none;}
.displaypageNum a,.showpage a,.pagecurrent{padding: 3px 7px;margin-right:5px;background:#E9E9E9;color: #888;border:1px solid #E9E9E9;}
.displaypageNum a:hover,.showpage a:hover,.pagecurrent{background:#CECECE;text-decoration:none;color: #000;}
.showpageOf{display:none!important}
#blog-pager .showpage, #blog-pager .pagecurrent{font-weight:bold;color: #888;}
#blog-pager .pages{border:none;}

 

Kiểu 2:

 #blog-pager{clear:both;margin:30px auto;text-align:center; padding: 7px;}
.blog-pager {background: none;}
.displaypageNum a,.showpage a,.pagecurrent{padding: 5px 10px;margin-right:5px; color: #F4F4F4; background-color:#404042;-webkit-box-shadow: 0px 5px 3px -1px rgba(50, 50, 50, 0.53);-moz-box-shadow:0px 5px 3px -1px rgba(50, 50, 50, 0.53);box-shadow: 0px 5px 3px -1px rgba(50, 50, 50, 0.53);}
.displaypageNum a:hover,.showpage a:hover, .pagecurrent{background:#EC8D04;text-decoration:none;color: #fff;}
#blog-pager .showpage, #blog-pager, .pagecurrent{font-weight:bold;color: #000;}
.showpageOf{display:none!important}
#blog-pager .pages{border:none;-webkit-box-shadow: 0px 5px 3px -1px rgba(50, 50, 50, 0.53);-moz-box-shadow:0px 5px 3px -1px rgba(50, 50, 50, 0.53);box-shadow: 0px 5px 3px -1px rgba(50, 50, 50, 0.53);}

 

Kiểu 3:

 #blog-pager{clear:both;margin:30px auto; padding: 7px; text-align:center;font-size: 11px;background-image: -webkit-gradient(linear,left bottom,left top,color-stop(0, #000000),color-stop(1, #292929));background-image: -o-linear-gradient(top, #000000 0%, #292929 100%);background-image: -moz-linear-gradient(top, #000000 0%, #292929 100%);background-image: -webkit-linear-gradient(top, #000000 0%, #292929 100%);background-image: -ms-linear-gradient(top, #000000 0%, #292929 100%);background-image: linear-gradient(to top, #000000 0%, #292929 100%); padding: 6px;-webkit-border-radius: 3px;-moz-border-radius: 3px;border-radius: 3px;}
.blog-pager {background: none;}
.displaypageNum a,.showpage a,.pagecurrent{padding: 3px 10px;margin-right:5px; color: #fff;}
.displaypageNum a:hover,.showpage a:hover,.pagecurrent{background-image: -webkit-gradient(linear,left bottom,left top,color-stop(0, #59A2CF),color-stop(1, #D9EAFF));background-image: -o-linear-gradient(top, #59A2CF 0%, #D9EAFF 100%);background-image: -moz-linear-gradient(top, #59A2CF 0%, #D9EAFF 100%);background-image: -webkit-linear-gradient(top, #59A2CF 0%, #D9EAFF 100%);background-image: -ms-linear-gradient(top, #59A2CF 0%, #D9EAFF 100%);background-image: linear-gradient(to top, #59A2CF 0%, #D9EAFF 100%);text-decoration: none;color: #000;-webkit-border-radius: 3px;-moz-border-radius: 3px;border-radius: 3px;}
.showpageOf{display:none!important}.blog-pager-older-link, .home-link, .blog-pager-newer-link {background: transparent;}
a.blog-pager-older-link, a.home-link, a.blog-pager-newer-link {color: #fff;}
#blog-pager .pages{border:none;background: none;}

 

Kiểu 4:

#blog-pager{clear:both;margin:30px auto;text-align:center; padding: 7px;}
.blog-pager {background: none;}
.displaypageNum a,.showpage a,.pagecurrent{font-size: 14px;padding: 5px 12px;margin-right:5px; color: #666; background-color:#eee;}
.displaypageNum a:hover,.showpage a:hover, .pagecurrent{background:#359BED;text-decoration:none;color: #fff;}
#blog-pager .pagecurrent{font-weight:bold;color: #fff;background:#359BED;}
.showpageOf{display:none!important}
#blog-pager .pages{border:none;}

 

Kiểu 5

#blog-pager{clear:both;margin:30px auto;text-align:center; padding: 7px; }
.blog-pager {background: none;}
.displaypageNum a,.showpage a,.pagecurrent{font-size: 13px;padding: 5px 12px;margin-right:5px; color: #3E5801; background-color:#E0EDC1;}
.displaypageNum a:hover,.showpage a:hover, .pagecurrent{background:#FEF6DF;text-decoration:none;color: #E16800;}
#blog-pager .pagecurrent{font-weight:bold;color: #D25E71;background:#FFDEDF;}
.showpageOf{display:none!important}
#blog-pager .pages{border:none;}

 

Kiểu 6

#blog-pager{clear:both;margin:30px auto;text-align:center; padding: 7px; }
.blog-pager {background: none;}
.displaypageNum a,.showpage a,.pagecurrent{font-size: 13px;padding: 5px 12px;margin-right:5px; color: #AD0B00; background-color:#FAB001;}
.displaypageNum a:hover,.showpage a:hover, .pagecurrent{background:#DB4920;text-decoration:none;color: #fff;}
#blog-pager .pagecurrent{font-weight:bold;color: #fff;background:#DB4920;}
.showpageOf{display:none!important}
#blog-pager .pages{border:none;}

 

Kiểu 7

#blog-pager{clear:both;margin:30px auto;text-align:center; padding: 7px; }
.blog-pager {background: none;}
.displaypageNum a,.showpage a,.pagecurrent{font-size: 12px;padding: 5px 12px;margin-right:5px; color: #222; background-color:#eee; border: 1px solid #EEEEEE;}
.displaypageNum a:hover,.showpage a:hover, .pagecurrent{background:#E5E5E5;text-decoration:none;color: #222;}
#blog-pager .pagecurrent{font-weight:bold;color: #fff;background:#DB4920;}
.showpageOf{display:none!important}
#blog-pager .pages{border:none;}

Chú ý: Nếu bạn muốn ẩn nút "First" và"Last" thì thêm đoạn code này:

.firstpage, .lastpage {display: none;}

 

2. Thêm Javascript

Step 4. Nhấn (CTRL + F) tìm thẻ:

</body>

CẬP NHẬT! Đã có thể phân trang trên 500 bài viết:

Step 5. Thêm đoạn code sau vào:

<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;static_page&quot;'>
<script type='text/javascript'>
/*<![CDATA[*/
var perPage=7;
var numPages=6;
var firstText ='First';
var lastText ='Last';
var prevText ='« Previous';
var nextText ='Next »';
var urlactivepage=location.href;
var home_page="/";
/*]]>*/
</script>
<script src="http://helplogger.googlecode.com/svn/trunk/page-navigation2.js"/>
</b:if>
</b:if>

 

Tùy chỉnh

Sau khi cài đặt thành công, bạn có thể tùy chỉnh các thông số sau để thay đổi ngôn ngữ :

perPage: 7,
numPages: 6,
var firstText ='First';
var lastText ='Last';
var prevText ='« Previous';
var nextText ='Next »';
}

1) perPage: số bài viết hiển thị trên 1 trang (7). Giá trị này nên bằng với số bài viết hiển thị trên trang chủ. Có thể tùy chỉnh bằng cách vào "Settings" > "Post and comments" để chỉnh lại số bài viết được hiển thị.
2) numPages: số trang sẽ hiển thị trên thanh phân trang (6)
3) Thay đổi ngôn ngữ trên thanh phân trang với 'First', 'Last', "« Previous" and "Next »".

 

Tùy chỉnh Labels:

Mặc định, Blogger sẽ hiển thị 20 bài viết trên 1 nhãn(label). Để sửa đối số bài viết hiển thị thì ta sửa đổi code như sau :

Tìm lần lượt các dòng code sau:

expr:href='data:label.url'

Sau đó thay thế:

expr:href='data:label.url + "?&amp;max-results=7"'

Ở đây, số 7 là số bài viết hiển thị trên 1 trang.

Bước 8. Sau khi làm xong các bước trên, bạn nhấn vào Save Template để lưu lại!

Nguồn : http://helplogger.blogspot.com/

Trả lời


📁 Blogspot