• Đăng ký
  • Đăng nhập

Fix lỗi không hiển thị hình ảnh trên Blogspot

📅 — 👀 762 — 👦

Trang này có hữu ích không?

👍 Có (20)        👎 Không (18)


Hiện nay, có một số nhà mang cung cấp Internet hạn chế không cho truy cập vào website có domain *.blogspot.com.Ở đây mình chỉ nói cách khắc phục hiển thị hình ảnh, còn về website thì phải mua domain rồi trỏ về (bạn xem hướng dẫn tại đây)


Các hình ảnh được up lên trong Blogger có dạng là *.bp.blogspot.com. Vì vậy ta chỉ cần đổi sang thành lh4.googleusercontent.com hoặc lh4.ggpht.com là sẽ hiển thị bình thường. Để làm điều đó, thay vì đổi tên từng ảnh thì ta dùng một đoạn javascript để thực hiện. Ta chèn đoạn code sau đây trước thẻ </body> là ok. Dòng đầu tiên là chèn jquery vào.

<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1/jquery.min.js"></script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
$("body img").each(function() {
$(this).attr("src", $(this).attr("src").replace(//[0-9]+(.bp.blogspot)?/, "/lh4.googleusercontent"))
});
//]]>
</script>

Trả lời


📁 Blogspot