• Đăng ký
  • Đăng nhập

Xóa 1 project từ Google Cloud Console

📅 — 👀 1403 — 👦

Trang này có hữu ích không?

👍 Có (18)        👎 Không (17)


Cách xóa 1 project đã tạo trong Google Cloud Console rất đơn giản như hình hướng dẫn bên dưới, bạn chỉ cần xem hình vẽ là sẽ làm được.
Bước 1 : Đăng nhập tài khoản Gmail vào https://console.developers.google.com

Xóa 1 project từ Google Cloud Console
Xóa 1 project từ Google Cloud Console


Bước 2 : Chọn icon thùng rác như hình bên dưới.

Xóa 1 project từ Google Cloud Console
Xóa 1 project từ Google Cloud Console

Bước 3 : Xác nhận xóa project bằng cách nhập id của project là xong.

Xóa 1 project từ Google Cloud Console
Xóa 1 project từ Google Cloud Console

 

Trả lời


📁 Thủ thuật
🔖