• Đăng ký
  • Đăng nhập

Đồng bộ nhận xét (comment) Facebook giữa Websitte và FanFace

📅 — 👀 800 — 👦

Trang này có hữu ích không?

👍 Có (16)        👎 Không (14)


Có bạn hỏi hỏi cách đồng bộ nhận xét giữa FanFaceWebsite của chúng ta (đối với website đã nhúng nhận xét của FaceBook), có nghĩ là khi bạn share bài viết của mình trên FanFace thì nhận xét đó cũng hiển thị trên Website.

Sau đây là cách cấu hình đơn giản:
Bước 1: Vào https://developers.facebook.com/tools/comments, chọn Ứng dụng cần cấu hình.

Chọn ứng dụng Facebook Comment cần cấu hình
Chọn ứng dụng Facebook Comment cần cấu hình

Chọn ứng dụng Facebook Comment cần cấu hình

Bước 2: Sau khi chọn xong Ứng dụng, các bạn chọn Cài đặt. Sau khi chọn Cài đặt thì sẽ  xuất hiện như hình bên dưới. Trong đó:
- Sắp xếp bình luận theo : Hàng đầu, Mới nhất, Cũ nhất.
- Bật đính kèm : Nếu bạn check vào Photos thì người đăng nhận xét sẽ nhúng được hình ảnh vào bình luận.
- Bật thông báo : Khi có nhận xét trả lời thì sẽ thông báo cho chúng ta biết.
- Phản chiếu bình luận : Có nghĩa là mình share bài viết trên FanFace và khi có bình luận trên FanFace thì sẽ hiển thị bình luận trên Website của chúng ta và ngược lại.

Cấu hình bình luận Facebook
Cấu hình bình luận Facebook

Cấu hình bình luận Facebook

Trả lời


📁 Thủ thuật
🔖