Đồng bộ nhận xét (comment) Facebook giữa Websitte và FanFace

có bạn hỏi hỏi cách đồng bộ nhận xét giữa fanface và website của chúng ta (đối với website đã nhúng…

Nhúng comment (nhận xét) của Fackbook vào website – blog đơn giản

hiện nay, với tốc độ phát triển của facebook thì ai ai cũng biết. với mình, facebook ngoài mạng xã hội…