• Đăng ký
  • Đăng nhập

Tìm driver thiết bị không xác định trong Windows

📅 — 👀 859 — 👦

Trang này có hữu ích không?

👍 Có (13)        👎 Không (14)


Nếu bạn đang cài đặt một bản sao Windows mới, trong số tất cả các yếu tố cần thiết khác, cài đặt trình điều khiển thiết bị là một trong những nhiệm vụ chính sẽ cản trở bạn. Điều này đặc biệt đúng nếu bạn không có tất cả các trình điều khiển được tải xuống PC.

Windows thực hiện tốt việc xác định và tự động cài đặt trình điều khiển cho hầu hết các phần cứng phổ biến có sẵn trên thị trường máy tính nhưng có những thiết bị chưa phổ biến hoặc mới đủ để thêm vào cơ sở dữ liệu trình điều khiển Windows. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ thảo luận về các phương pháp khác nhau để xác định và cài đặt trình điều khiển thiết bị không xác định.

 

 

Nếu phần cứng của bạn không phổ biến và bạn không thể xác định loại thiết bị mà bạn phải lấy trình điều khiển, phương pháp này sẽ phù hợp với bạn. Windows có thể hiển thị ID phần cứng cho tất cả các thiết bị được phát hiện trong Trình quản lý thiết bị.

Để xác định một thiết bị không xác định theo cách thủ công, bạn nên làm theo các bước dưới đây:
Đầu tiên, chúng tôi sẽ cần xác định vị trí thiết bị chưa biết mà không cần bất kỳ trình điều khiển nào được cài đặt. Đối với điều này, bạn sẽ cần đến Trình quản lý thiết bị (Windows Key + X + M). Các thiết bị không có trình điều khiển được cài đặt hoặc trình điều khiển bị trục trặc sẽ được hiển thị với dấu chấm than màu vàng khi bắt đầu.
Nhấp chuột phải vào thiết bị bạn muốn tìm trình điều khiển và đi đến Thuộc tính.

Chuyển đến tab Chi tiết và chọn Id phần cứng từ danh sách thả xuống Thuộc tính.

Nhấp chuột phải vào giá trị đầu tiên từ danh sách và chọn Sao chép.

Bây giờ dán cái này vào Google Search. Từ kết quả, bạn sẽ có thể tải xuống trình điều khiển cần thiết của bạn.

Result

Trả lời


📁 Thủ thuật
🔖 ,