• Đăng ký
 • Đăng nhập

Kiểm tra thời gian load trang (website) bằng Javascript (dùng trong Blogspot)

📅 — 👀 1096 — 👦

Trang này có hữu ích không?

👍 Có (15)        👎 Không (19)


Trong quá trình làm Blogspot, mình gặp khó khăn về load trang trên Mobile với lưu lượng 3G (đã dùng hết tốc độ). Vì vậy, hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách kiểm tra thời gian load website bằng Javascript nhằm cải thiện tốc độ load website cho Blogspot (các bạn có thể áp dụng cách này trên các nền tảng khác như WordPress, Joomla,...).

Trong code, mình sẽ áp dụng thời gian load trang (website) cho thichcode.NET là 15s. Nếu thời gian load trang > 15s thì web sẽ load qua chế độ Mobile, còn không thì load chế độ PC. Và ngược lại, nếu đang load trên chế độ PC mà thời gian load < 15s thì sẽ chuyển qua chế độ Mobile.

Các điểm các bạn cần chú ý:
- Nên bật chế độ Mobile (đồng thời viết CSS Responsive) cho website.
- Ở đây mình không áp dụng cách tính thời gian bằng cách load hình ảnh, bạn nào cần cách này thì yêu cầu mình, mình sẽ code cho các bạn.

Code : (demo thì bạn xem trang thichcode.NET)

 • JS
 • Code by ThichCode.NET

    

window.onload = function() {   //Lấy thời gian load trang   var loadTime = window.performance.timing.domContentLoadedEventEnd - window.performance.timing.navigationStart;   //Hiển thị thời gian load trang trong thẻ có class="site-info"   $('.site-info').append(" - Thời gian tải trang : " + loadTime + " ms");   //Kiểm tra trên chế độ Mobile và time load " == "true" && loadTime 15s   if ("" == "false" && loadTime > 15000) {     //Thay đổi tất cả href la m=0     $('a').each(function() {       var current_href = encodeURIComponent($(this).attr("href"));       if (current_href.indexOf("thichcode.net") !== -1) {         if (current_href.indexOf("m=0") !== -1) $(this).attr("href", decodeURIComponent(current_href).replace("m=0", "m=1"))         else {           $(this).attr("href", decodeURIComponent(current_href) + "?m=1")         }       }     });   } }

Result

Trả lời


📁 Blogspot, Code Demo