• Đăng ký
  • Đăng nhập

Tạo FeedBurner Feed cho Blogspot

📅 — 👀 834 — 👦

Trang này có hữu ích không?

👍 Có (15)        👎 Không (18)


FeedBurner Feed là 1 website cung cấp dịch vụ thu thập tự động bài viết của website miễn phí(1) và tự động gởi mail cho người dùng đã đăng ký nhận tin mới từ website mà ta đã đăng ký(2). Vì vậy, theo 2 chức năng trên, theo mình thì rất quan trọng. Ở chức năng (1) thì giúp chúng ta SEO tốt hơn, còn chức năng (2) thì kéo gần người dùng với website chúng ta hơn.

Trước khi thực hiện, bạn cần hiểu feed của blogspot. Blogspot có feed mặc định như sau (chú ý: bên dưới mình đã thay đổi domain của blogspot là thichcode.net, bạn để địa chỉ blog của bạn là được):
- Lấy toàn bộ feed :

https://thichcode.net/feeds/posts/default

- Lấy feed theo label :

https://thichcode.net/feeds/posts/default/-/blogspot

Sau đây là các bước thực hiện:

Bước 1: Vào feedburner.google.com (vì FeedBurner Feed là một website của Google nên bắt buộc bạn phải có tài khoản gmail mới thực hiện được, nếu bạn chưa có tài khoản gmail thì vào gmail.com để đăng ký)
Bước 2: Điền feed của blog bạn, dạng lấy toàn feed hay chỉ lấy theo label là tùy bạn, các bạn cứ Next tiếp thì ok, bước này đơn giản.

Nhập feed của blogspot
 
Nhập Tiêu đề feed và địa chỉ feed
 Đang ký feed thành công

Bước 3: Sau khi đăng ký feed thành công thì bạn phải kích hoạt mới sử dụng dụng được chức năng gởi mail cho người dùng. Bạn vào Feed vừa tạo, chọn Publicize -> Email Subscriptions, chọn Active là xong.

Sau khi bạn kích hoạt thành công thì có 1 đoạn mã để cho bạn chèn vào website giúp cho người dùng đăng ký nhận bài mới qua email.

Vậy là chúng ta đã thành công đăng ký. Tuy việc đăng ký này đơn giản nhưng giúp chúng ta nhiều cho việc tối ưu hóa SEO. Chúc các bạn thành công.

Trả lời


📁 Blogspot
🔖 ,