• Đăng ký
 • Đăng nhập

Code thông báo trình duyệt đang chạy ứng dụng chặn quảng cáo bằng Javascript

📅 — 👀 1157 — 👦

Trang này có hữu ích không?

👍 Có (25)        👎 Không (20)


Mục đích chúng ta xây dựng Blog (website) trên 90% là kiếm tiền từ quảng cáo. Vì vậy, có nhiều trình duyệt (ứng dụng) chặn quảng cáo. Cho nên mình viết hướng dẫn này nhằm giúp các bạn khắc phục vấn đề này.

Code thông báo trình duyệt đang chạy ứng dụng chặn quảng cáo bằng Javascript
Code thông báo trình duyệt đang chạy ứng dụng chặn quảng cáo bằng Javascript

Đây là 1 đoạn code rất đợn giản, chỉ dùng Javascrip (mình áp dụng code này trong Blogspot). Sau đây là các bước thực hiện:
1/ Vào Layout (Bố cục) -> chọn Add Widget, chọn kiểu là HTML.
2/ Copy và Paste đoạn code bên dưới vào widget là xong.

(function(w, u) {     var d = w.document,       z = typeof u;     function g207() {       function c(c, i) {         var e = d.createElement('i'),           b = d.body,           s = b.style,           l = b.childNodes.length;         if (typeof i != z) {           e.setAttribute('id', i);           s.margin = s.padding = 0;           s.height = '100%';           l = Math.floor(Math.random() * l) + 1         }         e.innerHTML = c;         b.insertBefore(e, b.childNodes[l - 1])       }       function g(i, t) {         return !t ? d.getElementById(i) : d.getElementsByTagName(t)       };       function f(v) {         if (!g('g207')) {           c('</p><br />
<p>Vui lòng tắt ứng dụng chặn quảng cáo trên trình duyệt!<br/>ThichCode.NET là website được duy trì từ quảng cáo. <br/> Cám ơn!!! </p><br />
<p>', 'g207')         }       };       (function() {         var a = ['Adrectangle', 'PageLeaderAd', 'ad-column', 'advertising2', 'divAdBox', 'mochila-column-right-ad-300x250-1', 'searchAdSenseBox', 'ad', 'ads', 'adsense'],           l = a.length,           i, s = '',           e;         for (i = 0; i < l; i++) {           if (!g(a[i])) {             s += '<a></a>'           }         }         c(s);         l = a.length;         for (i = 0; i < l; i++) { e = g(a[i]); if (e.offsetParent == null || (w.getComputedStyle ? d.defaultView.getComputedStyle(e, null).getPropertyValue('display') : e.currentStyle.display) == 'none') { return f('#' + a[i]) } } }()); (function() { var t = g(0, 'img'), a = ['/adaffiliate_', '/adops/ad', '/adsales/ad', '/adsby.', '/adtest.', '/ajax/ads/ad', '/controller/ads/ad', '/pageads/ad', '/weather/ads/ad', '-728x90-'], i; if (typeof t[0] != z && typeof t[0].src != z) { i = new Image(); i.onload = function() { this.onload = z; this.onerror = function() { f(this.src) }; this.src = t[0].src + '#' + a.join('') }; i.src = t[0].src } }()); (function() { var o = { 'http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js': 'google_ad_client', 'http://js.adscale.de/getads.js': 'adscale_slot_id', 'http://get.mirando.de/mirando.js': 'adPlaceId' }, S = g(0, 'script'), l = S.length - 1, n, r, i, v, s; d.write = null; for (i = l; i >= 0; --i) {           s = S[i];           if (typeof o[s.src] != z) {             n = d.createElement('script');             n.type = 'text/javascript';             n.src = s.src;             v = o[s.src];             w[v] = u;             r = S[0];             n.onload = n.onreadystatechange = function() {               if (typeof w[v] == z && (!this.readyState || this.readyState === "loaded" || this.readyState === "complete")) {                 n.onload = n.onreadystatechange = null;                 r.parentNode.removeChild(n);                 w[v] = null               }             };             r.parentNode.insertBefore(n, r);             setTimeout(function() {               if (w[v] !== null) {                 f(n.src)               }             }, 2000);             break           }         }       }())     }     if (d.addEventListener) {       w.addEventListener('load', g207, false)     } else {       w.attachEvent('onload', g207)     }   })(window);

Trả lời


📁 Blogspot, Code Demo