• Đăng ký
 • Đăng nhập

Tạo background dạng text cho Blog (website) bằng Jquery

📅 — 👀 870 — 👦

Trang này có hữu ích không?

👍 Có (11)        👎 Không (12)


Thấy làm background dạng text này khá hay, ta có thể chủ động đổi nội dung text một cách nhanh chóng (hoặc bạn tạo 1 mảng text, cho lấy giá trị random cũng hay).


Chú ý: Text có thể xoay do bạn chỉnh độ xoay tùy ý, text sau khi xử lý được lưu hình dạng gì đó mà quên rồi (có thể mở hình offline).

    

var text = '    ThichCode.NET'; var canvas = document.createElement("canvas"); var fontSize = 15; canvas.setAttribute('height', 130); canvas.setAttribute('width', 100); var context = canvas.getContext('2d'); context.rotate(45); context.fillStyle = 'rgba(0,0,0,0.2)'; context.font = fontSize + 'px sans-serif'; context.fillText(text, 0, fontSize); $('body').css({   'background-image': "url(" + canvas.toDataURL("image/jpg") + ")" });

Result

Trả lời


📁 Code Demo