Code ứng dụng chạy Javascript online

📅 — 👀 1019 — 👦

Trang này có hữu ích không?

👍 Có (194)        👎 Không (182)


Nhằm phục vụ cho việc test code Javascript một cách nhanh chóng, mình làm 1 đoạn code nhỏ cho các bạn nhúng vào Blog (website) để cho các bạn test code một cách nhanh chóng. Đoạn code này là code Test Javascript Online.

Ưu điểm : 
– Test nhanh code Javascript.
– Code mình viết nên không mã hóa.
– Tô màu và chia dòng trong phần edit code (giúp dễ xem và đẹp).

Result


📁 Code Demo