Sửa lỗi 500 – Internal server error của PHP trên IIS

trong quá trình code web, website của chúng ta bị lỗi 500 – internal server error nhưng không hiển thị chi tiết…

Sửa lỗi “Windows cannot connect to the printer” (0x000003e3) trên Windows 10

khi kết nối qua mạng lan, chúng ta thường gặp lỗi “windows cannot connect to the printer” (0x000003e3), sau đây…

Fix lỗi Failed to load resource: net::ERR_FAILED trên Chorme

lỗi “failed to load resource: net::err_failed” là lỗi mà các coder web hay thấy khi chạy web trên trình duyệt…

Sửa lỗi Datbase Suppect trong SQL

giả sử tên db của mình là ct2003_po và mình chỉ có 1 file data là ct2003_po_data.mdf (mất tiu file log rùi)….