Thẻ : tinymce

Thêm button vào TinyMCE

Đây là đoạn code thêm 01 button vào trình soạn thảo TinyMCE, mình lưu trữ tại đây để sau này sử dụng. Link Demo <script type="text/javascript"> tinymce.PluginManager.add('example', function(editor, url) { // Add a button that opens a window editor.addButton('example', { text: 'My button', icon: false, onclick: function() { // Open window editor.windowManager.open({ title: 'Example plugin', […]

Liên Hệ

Tp Mỹ Tho, Tiền Giang

0919 344 644