Thẻ : web

HTTPS là gì ?

Khi chúng ta truy cập các website lớn như là ThichCode.NET (tự kỷ tý :v), Google, Facebook, Microsoft,… thì chúng ta thường thấy ở đầu tên miền có https. Vậy https là gì, chúng ta cùng tìm hiểu nó xem sao. Chuẩn https các website lớn HTTPS,viết tắt của Hypertext Transfer Protocol Secure, là một sự […]

Nhúng widget Alexa vào website – blog đơn giản

Đối với các bạn newbie thì thông tin chỉ số website của mình trên Alexa sẽ khích lệ 1 phần nào đó, mặc dù chỉ số này không đáng tin cậy vào thời điểm hiện tại. Vì lý do đó, mình sẽ nêu ra 1 cách làm để giúp website của chúng ta tăng thứ […]

Subnet Mask Cheat Sheet

Bảng Subnet Mask Cheat Sheet See also RFC 1878.   Hosts Netmask Amount of a Class C /30 4 255.255.255.252 1/64 /29 8 255.255.255.248 1/32 /28 16 255.255.255.240 1/16 /27 32 255.255.255.224 1/8 /26 64 255.255.255.192 1/4 /25 128 255.255.255.128 1/2 /24 256 255.255.255.0 1 /23 512 255.255.254.0 2 /22 1024 255.255.252.0 4 /21 2048 255.255.248.0 […]

Liên Hệ

Tp Mỹ Tho, Tiền Giang

0919 344 644