• Đăng ký
  • Đăng nhập

Lấy link hình ảnh hoặc link liên kết từ website khác (hoặc chuỗi HTML)

Trả lời


Deprecated: File Giao diện không có comments.phpkhông dùng nữa từ phiên bản 3.0.0! Không có giải pháp nào thay thế. Hãy định nghĩa mẫu comments.php trong giao diện của bạn. in /home/zs114822/thichcode.net/DocumentRoot/wp-includes/functions.php on line 6078

Trả lời