Lấy link hình ảnh hoặc link liên kết từ website khác (hoặc chuỗi HTML)

Thuộc tính

Lấy tất cả link thẻ a=>//a
Lấy tất cả link thẻ a theo thuộc tính data-href=>//a[@value='data-href']
Lấy tất cả link thẻ img=>//img[@value='src']
Lấy tất cả link thẻ a có class là image=>//a[@class='image'][@value='href']
Lấy tất cả link thẻ a có id là image=>//a[@id='image'][@value='href']

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Liên Hệ

Tp Mỹ Tho, Tiền Giang

0919 344 644