Bật Content Compress (Gzip) trong IIS trên Win 10

nhằm mục đích tối ưu hóa điểm pagespeed insights cho website trên iis, sau đây mình sẽ hướng dẫn các…

Minify Html trong ASP.NET mvc 5

nhằm tối ưu website hết mức có thể, hôm nay mình hướng dẫn các bạn tối ưu website trên nền tảng…