• Đăng ký
  • Đăng nhập

Tổng hợp


Trang này có hữu ích không?

👍 Có (1)        👎 Không (1)


Mở CMD với quyền Administrator.

Sửa lỗi “Your License Is Not Genuine” Của Office

: (chạy lần lượt 2 câu lệnh dưới, sau khi office update xong là sẽ hết thông báo lỗi Genuine)

cd C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\ClickToRun

OfficeC2rclient.exe /update user updatetoversion=16.0.13801.20266

Key Visual Studio 2022 :

Key Visual Studio 2022 Pro: TD244-P4NB7-YQ6XK-Y8MMM-YWV2J

Key Visual Studio 2022 Enterprise: VHF9H-NXBBB-638P6-6JHCY-88JWH