• Đăng ký
  • Đăng nhập

Chia sẻ Tool Decrypt Javascript dạng Hex (Dạng mã hóa phổ biến được dùng trong Template Blogspot)

📅 — 👀 1579 — 👦

Trang này có hữu ích không?

👍 Có (22)        👎 Không (23)


Sau nhiều lần mò mẫm giải mã Javascript, hôm nay mình viết tool này nhằm phục vụ trong công việc rip Blogspot hay website. Do mình xây dựng tool trong 2 ngày nên khó có thể hoàn chỉnh. Các bạn cứ sử dụng, cần cập nhật gì thêm thì để lại bình luận bên dưới nhé!

Link Download : Decrypt Javascript

Trả lời


📁 Tools - Soft