Chuyện mục : Visual Studio

Tạo kết nối Google Blogger và Google Driver qua Console Google API

Tạo kết nối Google Blogger và Google Driver qua Console Google API

Để tiếp tục seri bài viết Auto Leech + Auto Post thì ở bài trước, mình đã làm xong cái Auto Leech. Bây giờ mình sẽ làm tiếp phần Auto Post. Post bài viết ở đây mình dùng nền tảng là Blogger, ở một bài viết khác thì mình sẽ hướng dẫn các bạn post […]
Lấy tin và lưu vào Database cho Auto Leech + Auto Post

Lấy tin và lưu vào Database cho Auto Leech + Auto Post

Như bài trước, mình đã hướng dẫn các bạn Tạo database cho Auto Leech + Auto Post, tiếp tục mình sẽ hướng dẫn các bạn cách leech tin từ website và lưu vào CSDL. Các bạn cần chú ý các điểm sau: 1. Mình lấy tin theo thư viện Htmlagilitypack (đây là thư viện dll đã […]

Liên Hệ

Tp Mỹ Tho, Tiền Giang

0919 344 644