• Đăng ký
  • Đăng nhập

Lấy tin và lưu vào Database cho Auto Leech + Auto Post

📅 — 👀 1373 — 👦

Trang này có hữu ích không?

👍 Có (23)        👎 Không (23)


Như bài trước, mình đã hướng dẫn các bạn Tạo database cho Auto Leech + Auto Post, tiếp tục mình sẽ hướng dẫn các bạn cách leech tin từ website và lưu vào CSDL.

Các bạn cần chú ý các điểm sau:

1. Mình lấy tin theo thư viện Htmlagilitypack (đây là thư viện dll đã được viết sẵn dành cho C# - các bạn chú ý là có 2 bản cho 32bit hoặc 64bit. Trong các source code của mình thì dùng bản 64bit, FrameWork 4.5).

2. Trong Source Code, mình tạo 1 file Function.cs, đây là 1 file sẽ tập hợp các hàm cần xử lý mà mình sẽ code tại đây.

3. Do mình chỉ hướng dẫn cơ bản cách leech nội dung từ website khác (mình chỉ test trên tuoitre.vn và zing.mp3) nên mình sẽ không chú trọng vào tối ưu. Ví dụ: tối ưu bắt lỗi của chương trình khi mất kết nối, tối ưu nội dung tin, tối ưu chạy nhanh chương trình, v.v... Vì vậy với nguồn tin từ website khác nhau mà các bạn lấy bị lỗi hay không được thì để lại nhận xét hoặc inbox trực tiếp cho mình, mình sẽ giúp các bạn khắc phục.

4. Kết nối trong Source Code mình dùng là Linq.

5. Nói chung cơ bản là như vậy, sẽ phát sinh nhiều hơn với nhiều trường hợp (các bạn hỏi mình bên dưới). Mình sẽ fix lại khi nhận được nhận xét của các bạn.

P/S : Mình đã có ghi chú cụ thể cho từng dòng code, và mình nghĩ phần này khá dễ nên các bạn cứ soi source code. Không hiểu thì hỏi mình bên dưới.

Download Source Code (Lấy tin và lưu vào CSDL)

Trả lời


📁 Download, Visual Studio
🔖 ,