Thẻ : C#

Lấy tin và lưu vào Database cho Auto Leech + Auto Post

Lấy tin và lưu vào Database cho Auto Leech + Auto Post

Như bài trước, mình đã hướng dẫn các bạn Tạo database cho Auto Leech + Auto Post, tiếp tục mình sẽ hướng dẫn các bạn cách leech tin từ website và lưu vào CSDL. Các bạn cần chú ý các điểm sau: 1. Mình lấy tin theo thư viện Htmlagilitypack (đây là thư viện dll đã […]

Liên Hệ

Tp Mỹ Tho, Tiền Giang

0919 344 644