Thẻ :

Hàm Load Label trong Blogspot sử dụng jquery

Trong Blogspot, ta thường hay sử dụng hàm lấy bài viết theo label với callback, với cách lấy bài viết này, mình thấy khó sử dụng, không linh động với việc nhúng các javascript trong các widget. Vì vậy, hôm nay mình chia sẻ một cách load bài viết theo label mà không dùng callback. […]

Subnet Mask Cheat Sheet

Bảng Subnet Mask Cheat Sheet See also RFC 1878.   Hosts Netmask Amount of a Class C /30 4 255.255.255.252 1/64 /29 8 255.255.255.248 1/32 /28 16 255.255.255.240 1/16 /27 32 255.255.255.224 1/8 /26 64 255.255.255.192 1/4 /25 128 255.255.255.128 1/2 /24 256 255.255.255.0 1 /23 512 255.255.254.0 2 /22 1024 255.255.252.0 4 /21 2048 255.255.248.0 […]

Create simple DropDown Menu Mega with css and jquery

DEMO Code HTML: <header class="navbar navbar-fixed-top"> <div class="navbar-inner"> <div class="container"> <!-- Mobile toggle button --> <button type="button" class="btn btn-navbar" data-toggle="collapse" data-target=".nav-collapse"> <span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> </button> <!-- Logo --> <a class="brand" href="#"><b>LOGO</b></a> <!– Navigation –> <nav class=”nav-collapse collapse”> <ul class=”nav”> <li><a href=”#top”>Home</a></li> <li class=”dropdown”> <a href=”#” class=”dropdown-toggle” data-toggle=”dropdown”>Mega Menu <b class=”caret”></b></a> <ul class=”dropdown-menu […]

Pagging trong Blogspot

Trong Blogger, không có thanh phân trang theo Label, chỉ có phân theo trang trước, trang sau. Vì vậy, để tiện lợi và mang tính thẩm mỹ cho website, thì sau đây là cách thêm thanh phân trang cho website. Thêm thanh phân trang trong Blogger Bạn có thể chèn code trực tiếp vào Template […]

Queue trong Javascript (Hàng đợi trong javascript)

Trong blogspot, khi chúng ta cần load nhiều Label trên website hay cần thực thi nhiều hàm javascript thì tôi khuyên bạn nên dùng Queue (hàng đợi). Queue hoạt động như sau, ta cần load 10 hàm javascript thì sẽ lần lượt đưa 10 hàm javascript vào Queue (hàng đợi), sau đó sẽ thực hiện […]

Nhúng Facebook Live Chat vào website, blog

Bạn chỉ cần nhúng đoạn code sau vào trước thẻ </body> là hoạt động, sau đó chỉnh sửa CSS để có giao diện như mong muốn. <div id="fb-root"></div><script> $(document).ready(function() { var raido = $(".wrap").attr("data-toggle"); if (raido == 1) { $(".vnk-tuvan").css("display", "none"); $(".x").click(function() { $(".wrap").slideToggle(); $(".vnk-tuvan").slideToggle(); }); $(".vnk-tuvan").click(function() { $(".wrap").slideToggle(); $(this).slideToggle(); }); } else { $(".wrap").css("display", […]

Liên Hệ

Tp Mỹ Tho, Tiền Giang

0919 344 644