Tạo Menu DropDown đơn giản bằng CSS

Có thể bạn thích ?

Hiên nay, có rất nhiều cách làm menu, nhưng mình vẫn thích dạng menu DropDown. Và đặt biệt là menu này rất đơn giản, chỉ vài dòng CSS là xong. Ưu điểm cửa menu này là không có Javascript nên nhẹ website hơn.

Tạo Menu DropDown đơn giản bằng CSS

Code CSS

ul {
  text-align: left;
  display: inline;
  margin: 0;
  padding: 15px 4px 17px 0;
  list-style: none;
  -webkit-box-shadow: 0 0 5px rgba(0, 0, 0, 0.15);
  -moz-box-shadow: 0 0 5px rgba(0, 0, 0, 0.15);
  box-shadow: 0 0 5px rgba(0, 0, 0, 0.15);
}

ul li {
  font: bold 12px/18px sans-serif;
  display: inline-block;
  margin-right: -4px;
  position: relative;
  padding: 15px 20px;
  background: #fff;
  cursor: pointer;
  -webkit-transition: all 0.2s;
  -moz-transition: all 0.2s;
  -ms-transition: all 0.2s;
  -o-transition: all 0.2s;
  transition: all 0.2s;
}

ul li:hover {
  background: #555;
  color: #fff;
}

ul li ul {
  padding: 0;
  position: absolute;
  top: 48px;
  left: 0;
  width: 150px;
  -webkit-box-shadow: none;
  -moz-box-shadow: none;
  box-shadow: none;
  display: none;
  opacity: 0;
  visibility: hidden;
  -webkit-transiton: opacity 0.2s;
  -moz-transition: opacity 0.2s;
  -ms-transition: opacity 0.2s;
  -o-transition: opacity 0.2s;
  -transition: opacity 0.2s;
}

ul li ul li {
  background: #555;
  display: block;
  color: #fff;
  text-shadow: 0 -1px 0 #000;
}

ul li ul li:hover { background: #666; }

ul li:hover ul {
  display: block;
  opacity: 1;
  visibility: visible;
}

Code HTML

<ul><code><code>
<li>Home</li>
<li>About</li>
<li>
    Portfolio
    <ul>
<li>Web Design</li>
<li>Web Development</li>
<li>Illustrations</li>
</ul>
</li>
<li>Blog</li>
<li>Contact</li>
</code></code></ul>

Demo:

 • Home
 • About
 • Portfolio
  • Web Design
  • Web Development
  • Illustrations
 • Blog
 • Contact

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Liên Hệ

Tp Mỹ Tho, Tiền Giang

0919 344 644