• Đăng ký
 • Đăng nhập

Tạo Menu DropDown đơn giản bằng CSS

📅 — 👀 736 — 👦

Mục lục :


Trang này có hữu ích không?

👍 Có (15)        👎 Không (21)


Hiên nay, có rất nhiều cách làm menu, nhưng mình vẫn thích dạng menu DropDown. Và đặt biệt là menu này rất đơn giản, chỉ vài dòng CSS là xong. Ưu điểm cửa menu này là không có Javascript nên nhẹ website hơn.

Code CSS

ul {
  text-align: left;
  display: inline;
  margin: 0;
  padding: 15px 4px 17px 0;
  list-style: none;
  -webkit-box-shadow: 0 0 5px rgba(0, 0, 0, 0.15);
  -moz-box-shadow: 0 0 5px rgba(0, 0, 0, 0.15);
  box-shadow: 0 0 5px rgba(0, 0, 0, 0.15);
}

ul li {
  font: bold 12px/18px sans-serif;
  display: inline-block;
  margin-right: -4px;
  position: relative;
  padding: 15px 20px;
  background: #fff;
  cursor: pointer;
  -webkit-transition: all 0.2s;
  -moz-transition: all 0.2s;
  -ms-transition: all 0.2s;
  -o-transition: all 0.2s;
  transition: all 0.2s;
}

ul li:hover {
  background: #555;
  color: #fff;
}

ul li ul {
  padding: 0;
  position: absolute;
  top: 48px;
  left: 0;
  width: 150px;
  -webkit-box-shadow: none;
  -moz-box-shadow: none;
  box-shadow: none;
  display: none;
  opacity: 0;
  visibility: hidden;
  -webkit-transiton: opacity 0.2s;
  -moz-transition: opacity 0.2s;
  -ms-transition: opacity 0.2s;
  -o-transition: opacity 0.2s;
  -transition: opacity 0.2s;
}

ul li ul li {
  background: #555;
  display: block;
  color: #fff;
  text-shadow: 0 -1px 0 #000;
}

ul li ul li:hover { background: #666; }

ul li:hover ul {
  display: block;
  opacity: 1;
  visibility: visible;
}

Code HTML

<ul><code><code>
<li>Home</li>
<li>About</li>
<li>
    Portfolio
    <ul>
<li>Web Design</li>
<li>Web Development</li>
<li>Illustrations</li>
</ul>
</li>
<li>Blog</li>
<li>Contact</li>
</code></code></ul>

Demo:

 • Home
 • About
 • Portfolio
  • Web Design
  • Web Development
  • Illustrations
 • Blog
 • Contact

Trả lời


📁 Code Demo