Mới cập nhật

Cache-Control cho WordPress trên IIS

sau đây là code để thêm cache-control cho website, đoạn code này được lưu trong file web.config (cùng thư mục…

Bật Content Compress (Gzip) trong IIS trên Win 10

nhằm mục đích tối ưu hóa điểm pagespeed insights cho website trên iis, sau đây mình sẽ hướng dẫn các…

Chặn lập chỉ mục bởi công cụ tìm kiếm trên IIS

do mình thường phát triển website cho khách hàng thường xuyên nên dựng host trên máy tính cá nhân và…

Sửa lỗi “Windows cannot connect to the printer” (0x000003e3) trên Windows 10

khi kết nối qua mạng lan, chúng ta thường gặp lỗi “windows cannot connect to the printer” (0x000003e3), sau đây…

Thêm button vào TinyMCE

Đây là đoạn code thêm 01 button vào trình soạn thảo tinymce, mình lưu trữ tại đây để sau này sử…

Minify Html trong ASP.NET mvc 5

nhằm tối ưu website hết mức có thể, hôm nay mình hướng dẫn các bạn tối ưu website trên nền tảng…

Icon trong HTML 5

nếu bạn muốn bất kỳ ký tự nào được hiển thị trong html, bạn có thể sử dụng thực thể html…

Tạo kết nối Google Blogger và Google Driver qua Console Google API

Để tiếp tục seri bài viết auto leech + auto post thì ở bài trước, mình đã làm xong cái auto leech. bây…

Thêm Google Captcha vào form bình luận của WordPress

nhiều khi website của chúng ta bị spam bình luận nhiều do bot của những người không mong muốn. Để hạn…

Chèn button vào trình soạn thảo TinyMCE trong WordPress

Đây là 01 đoạn code giúp chúng ta chèn 01 nội dung vào trình soạn thảo của tinymce thông qua 1 button bạn…

Tắt chức năng tự thay đổi kích thước hình ảnh trong WordPress

trong worpress có chức năng tự động thay đổi kích thước hình ảnh (large, medium, thumbnail) nhằm giúp cho…

Đếm số lượt truy cập bài viết trong WordPress

như tiêu đề bài viết thì đây là đoạn code giúp bạn đếm số lượt bài viết, code khá đơn…