• Đăng ký
  • Đăng nhập

Mới cập nhật

Thêm button vào TinyMCE

Thêm button vào TinyMCE

Đây là đoạn code thêm 01 button vào trình soạn thảo TinyMCE, mình lưu trữ tại đây để sau này sử dụng....
Minify Html trong ASP.NET mvc 5

Minify Html trong ASP.NET mvc 5

Nhằm tối ưu website hết mức có thể, hôm nay mình hướng dẫn các bạn tối ưu website trên nền tảng
A view of the sea