Tối ưu hóa file CSS cho PageSpeed Insights trên cross domain

📅 — 👀 602 — 👦

Trang này có hữu ích không?

👍 Có (174)        👎 Không (177)


Khi ta kiểm tra PageSpeed Insights thì thấy có 1 số file css nằm trên cross domain (nghĩa là file css này không nằm cùng domain của website – xem hình vẽ bên dưới). Vì vậy dẫn đến điểm trên PageSpeed Insights sẽ bị hạn chế. Mình sẽ hướng dẫn các bạn fix lỗi này.

Cách làm như sau : (rất đơn giản)
Bạn chỉ cần cho link file css cần nhúng vào thẻ <noscript> với id='[ten-id]’. Sau đó dùng javascript để load file css này là được.

Result


📁 Thủ thuật
🔖