• Đăng ký
 • Đăng nhập

Tối ưu hóa file CSS cho PageSpeed Insights trên cross domain

📅 — 👀 734 — 👦

Trang này có hữu ích không?

👍 Có (17)        👎 Không (15)


Khi ta kiểm tra PageSpeed Insights thì thấy có 1 số file css nằm trên cross domain (nghĩa là file css này không nằm cùng domain của website - xem hình vẽ bên dưới). Vì vậy dẫn đến điểm trên PageSpeed Insights sẽ bị hạn chế. Mình sẽ hướng dẫn các bạn fix lỗi này.

Cách làm như sau : (rất đơn giản)
Bạn chỉ cần cho link file css cần nhúng vào thẻ <noscript> với id='[ten-id]'. Sau đó dùng javascript để load file css này là được.

<noscript><link href='//maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.6.2/css/font-awesome.min.css' rel='stylesheet'/></noscript>
var loadDeferredStyles = function () {
 var addStylesNode = document.getElementById("deferred - styles");
 var replacement = document.createElement("div");
 replacement.innerHTML = addStylesNode.textContent;
 document.body.appendChild(replacement);
 addStylesNode.parentElement.removeChild(addStylesNode);
};
var raf =
 requestAnimationFrame ||
 mozRequestAnimationFrame ||
 webkitRequestAnimationFrame ||
 msRequestAnimationFrame;
if (raf)
 raf(function () {
  window.setTimeout(loadDeferredStyles, 0);
 });
else window.addEventListener("load", loadDeferredStyles);

Trả lời


📁 Thủ thuật
🔖