Code hiển thị lượt xem bài viết đơn giản cho Blogspot

📅 — 👀 1179 — 👦

Trang này có hữu ích không?

👍 Có (192)        👎 Không (175)


Lướt web vô tình phát hiện được cách hiển thị số lượng xem bài viết hay hay, nên lấy về áp dụng cho Blogspot. Khách quan ban đầu test thì thấy load nhanh (chắc do lấy số liệu từ google – https://console.firebase.google.com/).


Chú ý: Chỉ nên dùng hiển thị số bài viết trong trang item, vì nếu bạn lạm dụng nhiều quá có thể gây tình trạng website load chậm.

Result


📁 Blogspot, Code Demo