• Đăng ký
 • Đăng nhập

Tạo Feature Post không cần Javascript trong Blogspot

📅 — 👀 1052 — 👦

Trang này có hữu ích không?

👍 Có (21)        👎 Không (19)


Khi truy cập vào website, chúng ta thường thấy có Feature Post như hình bên dưới. Ở bài viết này, mình sẽ phân tích cho các bạn làm như vậy mà không dùng bất cứ widget hay javascript gì cả, chỉ dùng CSS là được.

Phân tích Feature Post như hình trên (cụ thể là trang www.thichcode.net) thì sẽ tự động lấy 4 bài viết đầu tiên của Blog để làm Feature Post. Ở đây ta chỉ cần chỉnh CSS của 4 bài viết đầu đoạn CSS bên dưới là được (tùy template mà các bạn chỉnh sửa CSS cho thích hợp)

Trước khi thêm đoạn code CSS thì bạn tìm và xóa dòng này đi trong Edit Template.

<b:if cond='data:post.isDateStart'>
	<b:if cond='data:post.isFirstPost == &quot;false&quot;'>
		&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
	</b:if>
</b:if>
<b:if cond='data:post.isDateStart'>
	&lt;div class=&quot;date-outer&quot;&gt;
</b:if>
<b:if cond='data:post.dateHeader'>
	<h2 class='date-header'><span><data:post.dateHeader/></span></h2>
</b:if>
<b:if cond='data:post.isDateStart'>
	&lt;div class=&quot;date-posts&quot;&gt;
</b:if>

Code HTML + CSS:

<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
  @media screen and (max-width:1360px) and (min-width:1066px) {
  <b:if cond='data:blog.pageType != "item"'>
    <b:if cond='data:blog.pageType != "static_page"'>
      .post-outer:nth-of-type(1)
      {
        width:500px
      }

      .post-outer:nth-of-type(1) img,.post-outer:nth-of-type(2) img,.post-outer:nth-of-type(3) img,.post-outer:nth-of-type(4) img
      {
        width:100%;
        height:300px
      }

      .post-outer:nth-of-type(3) img,.post-outer:nth-of-type(4) img
      {
        height:150px
      }

      .post-outer:nth-of-type(3) .post,.post-outer:nth-of-type(4) .post
      {
        background:none
      }

      .post-outer:nth-of-type(1) .post-image,.post-outer:nth-of-type(2) .post-image,.post-outer:nth-of-type(3) .post-image,.post-outer:nth-of-type(4) .post-image
      {
        margin:0
      }

      .post-outer:nth-of-type(1) .post
      {
        height:269px
      }

      .post-outer:nth-of-type(1) h2,.post-outer:nth-of-type(2) h2,.post-outer:nth-of-type(1) h2,.post-outer:nth-of-type(3) h2,.post-outer:nth-of-type(4) h2
      {
        position:absolute;
        z-index:1;
        width:auto;
        margin-top:245px;
        background:-webkit-linear-gradient(bottom,rgba(0,0,0,.95) 0,rgba(0,0,0,0) 100%);
        background:linear-gradient(0deg,rgba(0,0,0,.95) 0,rgba(0,0,0,0) 100%);
        padding:10px 10px 0;
        width:480px
      }

      .post-outer:nth-of-type(2) h2
      {
        width:300px
      }

      .post-outer:nth-of-type(3) h2
      {
        width:245px;
        margin-top:103px
      }

      .post-outer:nth-of-type(4) h2
      {
        width:245px;
        margin-top:103px
      }

      .post-outer:nth-of-type(1) a,.post-outer:nth-of-type(2) a,.post-outer:nth-of-type(3) a,.post-outer:nth-of-type(4) a
      {
        color:#fff
      }

      .post-outer:nth-of-type(3) a,.post-outer:nth-of-type(4) a
      {
        font-size:80%
      }

      .post-outer:nth-of-type(1) .post-info,.post-outer:nth-of-type(2) .post-info,.post-outer:nth-of-type(3) .post-info,.post-outer:nth-of-type(4) .post-info
      {
        display:none;
        position:absolute
      }

      .post-outer:nth-of-type(1) .post,.post-outer:nth-of-type(2) .post,.post-outer:nth-of-type(3) .post,.post-outer:nth-of-type(4) .post
      {
        padding:0;
        border:none
      }

      .post-outer:nth-of-type(2)
      {
        position:absolute;
        margin-left:502px;
        width:320px
      }

      .post-outer:nth-of-type(3),.post-outer:nth-of-type(4)
      {
        position:absolute;
        margin-left:824px;
        width:264px
      }

      .post-outer:nth-of-type(4)
      {
        margin-top:152px
      }

      .post-outer:nth-of-type(1) .snippets,.post-outer:nth-of-type(2) .snippets,.post-outer:nth-of-type(3) .snippets,.post-outer:nth-of-type(4) .snippets
      {
        display:none
      }

      .sidebar-area
      {
        margin-top:325px
      }
    </b:if>
  </b:if>
  }
</b:if>

Trả lời


📁 Blogspot
🔖