Thẻ :

Khắc phục lỗi load file *-css_bundle_v2.css trong Blogspot (test trên PageSpeed Insights)

Khi dùng PageSpeed Insights đễ kiểm tra website trên nền tảng Blogspot, ta thấy lỗi hay gặp là https://www.blogger.com/…/v1/widgets/2901518656-css_bundle_v2.css và https://www.blogger.com/…&zx=f303f44a-0b63-4177-8c37-e46b8c8971d4. Thực ra đây không phải là lỗi mà là các file này được sinh ra tự động trên Blogspot. Cách fix là ta không cho phát sinh tự động ra các file này. Sau đây là cách […]

Code Slider Sản Phẩm bằng Javascript

Có 1 bạn nhờ mình lấy code slider sản phẩm từ trang web http://www.premiumsneakers.kr/ và mình lấy code theo hình sau: HTML CSS JS Result Code by ThichCode.NET (function($) { var shopeFfect = function(element, options) { var settings = $.extend({}, $.fn.shopeffect.defaults, options); var vars = { currentSlide: 0, currentImage: ”, totalSlides: 0, randAnim: ”, currentchange: ‘prev’, […]

Kiểm tra thời gian load trang (website) bằng Javascript (dùng trong Blogspot)

Trong quá trình làm Blogspot, mình gặp khó khăn về load trang trên Mobile với lưu lượng 3G (đã dùng hết tốc độ). Vì vậy, hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách kiểm tra thời gian load website bằng Javascript nhằm cải thiện tốc độ load website cho Blogspot (các bạn có thể áp […]

Các biến cần biết trong Blogspot

Trong quá trình phát triển website trên nền Blogspot, các bạn cần biết 1 số biến sau được định nghĩa sẵn trong Template Blogspot để tiện lợi hơn trong việc thiết kế Template. Các bạn nên sử dụng tối đa các biến có sẵn, hạn chế dùng Javascript để cải thiện tốc độ load website […]

Tạo High Light code miêu tả đoạn code

Nếu bạn viết website chuyên về code thì nên nhúng plugin này vào website, đây là plugin nhằm làm rõ code (có màu). Plugin này dùng rất đơn giản và có thể nhận biết được nhiều đoạn code. Các ngôn ngữ mà plugin hỗ trợ: Ngôn ngữ chính:  Apache  Bash  C#  C++  CSS  CoffeeScript  Diff […]

Mẫu Template Blogspot rút gọn để phát triển landing page hoặc template mobile

Đây là mẫu template rút gọn dạng đơn giản nhất nhằm phát triển website cho mobile hoặc landing page. Sau đây là code template, bạn chỉ cần copy/paste là được. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"><html expr:dir='data:blog.languageDirection' xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'> &lt;head&gt; <title> <data:blog.pageTitle/> </title> &lt;style&gt;&lt;!--/*<b:skin><![CDATA[*/]]></b:skin> &lt;/head&gt;&lt;!--<head/>--&gt; <body> <div id='outer-wrapper'> […]

Thay đổi link cho Blogspot (không có label và datetime trong url)

Thấy nhiều bạn sử dụng Blogspot không hài lòng lắm với đường dẫn hiện tại của Blogspot. Như có label, datetime trong đường dẫn. Hôm nay mình viết bài viết này để giúp các bạn cách thay đổi đường dẫn. Ưu điểm thì thấy chuyên nghiệp hơn, có thể seo cho từ khóa bất kỳ […]

Liên Hệ

Tp Mỹ Tho, Tiền Giang

0919 344 644